Obserwatorzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.
wtorek, 18 września 2012
Ilość zamieszkałych w Strzelcach Opolskich to ponad 18 tys. ludności.Zdawało by się, że nie jest to tak duże miasto, ale gospodarka na terenie Strzeleckim jest szeroko zagospodarowana. Na miejscu byłej fabryki maszyn rolniczych stanął Obszar Ekonomiczny w Strzelcach Opolskich.

W Strzelcach Opolskich można zobaczyć zakłady produkcyjne konstrukcji metalowych, produkcji chemii kosmetycznej i gospodarczej, producentów mebli, transport pasażerski i towarowy, urządzenia dla przemysłu energetycznego, produkcja okien i drzwi, konstrukcje stalowe, transport specjalistyczny, fabryka części samochodowych i inne zakłady.

Powstała także sieć marketów handlowych.

Na terenie Strzelec Opolskich występuje mocno rozbudowana infrastruktura komunalna: kanalizacyjna, utworzono oczyszczalnię ścieków i wysypisko odpadów komunalnych.Strzelce Opolskie cieszą się pięknymi terenami turystycznymi, powstały ścieżki rowerowe, wyróżnić można także ciekawą historię Strzelec, zabytki oraz parki krajobrazowe.
Na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie jest wiele ciekawych parków krajobrazowych i rezerwatów, jest: Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, obszar chronionego krajobrazu Bory Stobrawsko - Turawskie, rezerwat roślinności Ligota Dolna.Najobszerniejszym zabytkiem w gminie Strzelce Opolskie jest Park Miejski.